petak, 23. listopada 2015.

Šljivina uš uvijalica-Brachycaudus helichrysi Kltb.

Šljivina uš uvijalica je vrlo štetna na šljivi. Palearktičnog je podrijetla, ali je proširena po cijelom svijetu.

Štetnik napada
Lišće.

Opis štetnika
Beskrilne jedinke su dužine od 1,1 do 2,2 mm. Tijelo joj je jajoliko, zelenkastožute do smećkastozelene boje. Imaju crne noge, kratka ticala i jezikoliku kaudu. Krilate odrasle uši veličinom su manje od beskrilnih jedinki. Glava i prsa su im tamnosmeđe boje, a skoro preko cijelog zatka imaju veliku nepravilnu crnu mrlju.


Biologija i životni ciklus štetnika
Prezimi kao zimsko jaje na Prunus vrstama, a najčešće na P. domestica i P. spinosa. Ženka polaže jaja pri bazi pupova i na mladim izbojima. U prvoj dekadi ožujka obično iz jaja izlazi fundatrix (uš osnivačica) koji stvara prve kolonije beskrilnih uši. One se nalaze na naličju lišća. Nakon nekoliko beskrilnih generacija, pojavljuju se krilate generacije krajem travnja i početkom svibnja. One u svibnju migriraju na druge zeljaste domaćine. Maksimum populacija dostiže u svibnju i početkom lipnja. U jesen se krilate uši vraćaju na biljku domaćina i daje ženke koje nose jaja. Mužjaci se razvijaju na sekundarnim biljaka domaćinima i migriraju na primarne domaćine gdje započinje seksualna generacija.
Holociklička je i heterecijska vrsta.

Šteta koju izaziva štetnik
Ova vrsta uši je vrlo opasna jer prenosi petnaestak virusa, za šljivu najznačajniji virus šarke šljive.
Uš osnivačica i njezino potomstvo uzrokuje snažno kovrčanje lišća šljive.


Zaštita od šljivine uši uvijalice
Suzbijanje se provodi u trenutku jače pojave lisnih uši.