srijeda, 20. travnja 2016.

Suzbijanje lisnih uši na jabukama

Lisne uš su vrlo česti i lako prepoznatljivi štetnici jabuke.Najveći problem predstavlja malim proizvođačima koji ne provode redovitu zaštitu.Naime, u velikim nasadima jabuke intenzivno se provodi mjere zaštite protiv savijača i minera koje ujedno smanjuju napad ili u potpunosti suzbijaju kolonije lisnih uši.
Jabuku napada nekoliko vrsta lisnih uši, a najznačajnije su:
Jabučna zelena uš (Aphis pomi) čije se kolonije najčešće uočavaju na vršnom lišću koje se zbog sisanja blago deformira, ali ne mjenja boju;
Jabučna pepeljasta uš (Dysaphis plantagineae) čije se kolonije javljaju uglavnom na lišću zbog čega se ono kovrča oko središnje žile, posvijetli i osuši se;
Jabučne uši šiškarice (Dysaphis spp.) uzrokuju deformaciju listova koje poprima purpurno crvenu boju, a na naličju su vidljive kolonije uši;
Jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum) koja se najčešće naseljava na mjestima rezidbe.
Napad se vrlo lako prepoznaje po bijeloj voštanoj prevlaci iz koje pritiskom izlazi crvena tekućina. Uglavnom se nalaze na  granama i mladim izbojima te uzrokuju sušenje grana, pucanje kore i nastanak tzv. rak-rana.

Lisne uši štete čine sisanjem biljnih sokova zbog čega dolazi do deformacije i sušenja listova, a pri jačem napadu na mladice uzrokuju uvijanje njihovih vrhova. Izlučuju mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice zbog čega list potamni, smanjuje se asimilacijska površina i porast biljke. Na kapljice medne rose naseljavaju se mravi, pa je njihova prisutnost jedan od glavnih simptoma napada lisnih uši.

Da bi se utvrdila prisutnost lisnih uši preporučamo koristiti žute ljepljive ploče koje je potrebno postaviti na vidljiva mjesta, tj. na rubnim dijelovima krošnje.
Žute ploče su vizualni atraktanti premazani nesušivim ljepilom na koje lisne uši privučene bojom dolijeću i ostaju zalijepljene. Na ovaj način, ne samo da se određuje njihova prisutnost, nego se ovakvim pristupom bitno može smanjiti napad na kulturne biljke.

Kod jačeg napada valja provodit mjere zaštite, tj. suzbijanje preporučenim sredstvima.
Za lisne uši koje se nalaze na površini biljnih organa mogu se upotrijebiti kontaktna sredstva kojima se ujedno suzbijaju i ostali značajniji štetnici jabuke.
To su: FASTAC 10 SC (0,013%), RELDAN 40 EC (0,12%), ROTOR 1,25 EC (0,05%).
Ukoliko se lisne uši nalaze unutar deformiranih zakovrčanih listova pa su na taj način zaštićene od kontaktnih sredstava, preporučamo koristiti sistemike kao što su: BOXER 200 SL (0,04%) ili pak CHROMGOR 40 (0,09%), CHROMOREL D (0,09%).

Za suzbijanje lisnih uši na malim površinama i u okućnicama preporučamo koristiti pripravke
AGRI BOXER 200 SL i AGRI ROTOR 1,25 SC koji su svojim pakiranjem od 6 ml prilagođena upravo malim proizvođačima.