utorak, 5. siječnja 2016.

GNOJIDBA PO VOĆNIM KULTURAMA

 JABUKA                                               


                                                    Gnojidba jabuke prve dvije godine
Potrebne količine hraniva za jabuku u g/stablu
Godina uzgojaDušik
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalij
(K2O)
NPK
7-20-30
5-20-30S
UREA
46% N
KAN
27% N
Prva5030401307540
Druga80305016512060

Primjer gnojidbe:
U ožujku prihraniti s 40 g/stablu uree.
U travnju prihraniti s 33 do 40 g/stablu uree.
U svibnju prihraniti s 30 g/stablu KAN-a.

Potrebne količine hraniva do rodnosti: dušik (N) = 30 kg/ha,
   fosfor (P2O5) = 20 kg/ha,
   kalij (K2O) = 50 kg/ha.

Gnojidba za srednje visoke prinose:
Potrebna količina hraniva: 80 kg/ha dušika (N),
        35 do 70 kg/ha fosfora (P2O5),
        150 kg/ha kalija (K2O).

Primjer gnojidbe:
Krajem zime prihraniti s 500 kg/ha NPK 5-20-30 S.
U ožujku prihraniti s 90 kg/ha uree.
U svibnju prihraniti s 50 kg/ha KAN-a.
Folijarna prihrana:
-          pred cvatnju (pup u stadiju mišjih ušiju): 0,5%-nom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži bor (B), po potrebi i kasnije ako se ukažu simptomi nedostatka bora (B)
ili
-          nakon cvatnje. 1%-nom otopinom folijarnog gnojiva + dva puta tijekom vegetacije 1 do 1,5%-nom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži kalcij (Ca).
Prvo tretiranje obaviti 6 tjedana nakon cvatnje, a tijekom vegetacije treba obaviti barem 4 tretiranja.

Gnojidba za visoke prinose:
Osnovna gnojidba iza berbe s 300 kg/ha (0,75 kg/stablu) NPK 6-18-36.
U rano proljeće kod prve obrade s 150 kg/ha (0,4 kg/stablu) uree 46% N.
U svibnju sa 150 kg/ha (0,4 kg/stablu) KAN-a 27% N.
Folijarna prihrana:
-          pred cvatnju (pup u stadiju mišjih ušiju). 0,5%-nom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži bor (B), po potrebi i kasnije ako se ukažu simptomi nedostatka bora (B)
ili
-          nakon cvatnje. 1%-nom otopinom folijarnog gnojiva za voćnjake + dva puta tijekom vegetacije 1 do 1,5%-nom otopinom folijarnog gnojiva koje sadrži kalcij (Ca).
Prvo tretiranje obaviti 6 tjedana nakon cvatnje, a tijekom vegetacije treba obaviti barem 4 tretiranja.

KRUŠKA

                                         Gnojidba kruške prve dvije godine
Potrebne količine hraniva za krušku u gramima po stablu
Godina uzgojaDušik
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalij
(K2O)
NPK
7-20-30
5-20-30S
UREAKAN
1.60505016511050
2.80305016512060


Primjer gnojidbe prve godine:
U jesen zaorati 150 kg/ha NPK 7-20-30 ili 30 kg/ha NPK 5-15-30.
U ožujku zaorati  30 kg/ha UREA-e.
Krajem svibnja ili početkom lipnja prihraniti s 35 kg/ha UREA-e.

Folijarna prihrana: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 3 do 4 puta tijekom vegetacije.

Potrebne količine hraniva do rodnosti:
Dušik (N) = 40 kg/ha
Fosfor (P2O5) = 30 kg/ha
Kalij (K2O) = 50 kg/ha

Gnojidba za srednje visoki prinos
Potrebne količine hraniva: Dušik (N) = 80 kg/ha
                                                Fosfor (P2O5) = 35 do 70 kg/ha
                                                Kalij (K2O) = 150 kg/ha
Primjer gnojidbe:
Krajem zime zaorati ili rasipati s 500 kg/ha NPK 5-15-30 (1 kg/stablo).
U ožujku zaorati 90 kg/ha UREA-e.
U svibnju zaorati 50 kg/ha KAN-a.
Folijarna prihrana:
 • Pred cvatnju (stadij mišjih ušiju): 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B) neposredno pred cvatnju, po potrebi ako je nedostatak bora i kasnije nakon cvatnje
 • Nakon cvatnje: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 2 do 3 puta tijekom vegetacije
 • 1 do 1,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi kalcija (Ca) - prvo tretiranje potrebno je obaviti 6 tjedana nakon cvatnje. Preporučuje se obaviti barem 4 tretiranja tijekom vegetacije, a ostala svakih 14 dana do berbe.
 • u slučaju kloroze primjenjivati folijarna gnojiva na bazi cinka (Zn) i željeza (Fe) u koncentraciji od 0,1 do 0,2% od travnja do srpnja svakih 15 do 20 dana.

Gnojidba za visoki prinos
Osnovna gnojidba nakon berbe sa 700 kg/ha NPK 5-15-30 (1,00 kg/stablo).
U rano proljeće kod prve obrade unijeti u tlo 150 kg/ha UREA-e (0,3 kg/stablo).
U svibnju unijeti u tlo 150 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).
Folijarna prihrana ista kao u prethodnom primjeru.

ŠLJIVA

                                                     Gnojidba šljive prve dvije godine                                        
Potrebne količine hraniva za šljivu u gramima po stablu
Godina uzgojaDušik (N)Fosfor (P2O5)Kalij (K2O)NPK
7-20-30
5-20-30S
UREAKAN
1.110205017016080
2.11520110330230120

Krajem zime unose se NPK gnojiva dok ureu treba rasporediti u ožujku i travnju, a KAN se unosi u svibnju.

Gnojidba mladih šljiva do rodnosti
Dušik (N) = 40 kg/ha
Fosfor (P2O5) = 30 kg/ha
Kalij (K2O) = 50 kg/ha

Primjer gnojidbe:
U jesen prihraniti sa 165 kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 5-20-30S (0,3 kg/stablo).
U ožujku i krajem travnja prihraniti s 30 kg/ha uree (0,1 kg/stablo).
Krajem svibnja ili početkom lipnja prihraniti s 35 kg/ha KAN-a (0,1 kg/stablo).
Folijarna prihrana obavlja se 1%-nom otopinom preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 3 do 4 puta tijekom vegetacije.

Gnojidba u rodnosti za srednje visoki prinos
Potrebna hraniva kreću se:
Dušik (N) = 90 kg/ha
Fosfor (P2O5) = 50 kg/ha
Kalij (K2O) = 140 kg/ha

1.    primjer
U jesen nakon berbe prihraniti s 390 kg/ha NPK 6-18-36 (1 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 100 kg/ha uree (0,4 kg/stablo).
U svibnju prihraniti sa 60 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).

2.    primjer
U jesen nakon berbe prihraniti sa 460 kg/ha NPK 5-20-30 (1,2 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 135 kg/ha uree (0,3 kg/stablo).
U svibnju prihraniti sa 80 kg/ha KAN-a (0,2 kg/stablo).

Folijarna prihrana:
 • prije cvatnje: 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B)
 • nakon cvatnje: 1 do 2%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima

Gnojidba šljive za visoki prinos
Potrebna hraniva kreću se:
Dušik (N) = 160 kg/ha
Fosfor (P2O5) = 90 kg/ha
Kalij (K2O) = 250 kg/ha

U jesen nakon berbe prihraniti sa 680 kg/ha NPK 6-18-36 (1,7 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 180 kg/ha uree (0,4 kg/stablo).
U svibnju prihraniti sa 100 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).

Na vapnenim tlima preporučuje se:
U jesen nakon berbe prihraniti sa 830 kg/ha NPK 5-20-30S (2,1 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 175 kg/ha uree (0,4 kg/stablo).
U svibnju prihraniti sa 100 kg/ha KAN-a (0,2 kg/stablo).

Folijarna prihrana:
 • prije cvatnje: 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B)
 • nakon cvatnje: 1 do 2%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima

VIŠNJA

Gnojidba višnje prve dvije godine
Potrebne količine hraniva za višnju u gramima po stabu
Godina uzgojaDušik (N)Fosfor (P2O5)Kalij (K2O)NPK
7-20-30
5-20-30S
UREAKAN
1.110205017016080
2.11530110330230120


Primjer gnojidbe do rodnosti
U jesen se prihrani sa 170 kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 5-20-30S (0,3 kg/stablo).
U ožujku i krajem travnja se prihrani s 35 kg/ha uree (0,1 kg/stablo).
Krajem svibnja ili početkom lipnja prihranjuje se s 55 kg/ha KAN-a (0,2 kg/stablo).
Folijarna prihrana: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 3 do 4 puta tijekom vegetacije.

Gnojidba višnje u rodnosti – za srednje visoki prinos
Potrebna hraniva:
Dušik (N) = 100 kg/ha
Fosfor (P2O5) = 50 kg/ha
Kalij (K2O) = 140 kg/ha

Primjer gnojidbe:
U jesen nakon berbe prihraniti s 400 kg/ha NPK 6-18-36 (1 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 150 kg/ha uree (0,4 kg/stablo).
U svibnju prihraniti s 80 kg/ha KAN-a (0,2 kg/stablo).
Folijarna prihrana:
 • Prije cvatnje: 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B).
 • Nakon cvatnje: 1 do 2%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima.


Gnojidba višnje u rodnosti – za visoki prinos
Potrebna hraniva:
Dušik (N) = 190 kg/ha
Fosfor (P2O5) = 90 kg/ha
Kalij (K2O) = 250 kg/ha

1.    primjer gnojidbe:
U jesen nakon berbe prihraniti sa 680 kg/ha NPK 6-18-36 (1,7 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 230 kg/ha uree (0,6 kg/stablo).
U svibnju prihraniti s 130 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).

2.    primjer gnojidbe (za vapnena tla):
U jesen nakon berbe prihraniti sa 830 kg/ha NPK 5-20-30S (2 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 230 kg/ha uree (0,6 kg/stablo).
U svibnju prihraniti sa 120 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).
Folijarna prihrana:
Prije cvatnje: 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B).
Nakon cvatnje: 1 do 2%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima.

MARELICA 

Gnojidba marelice prve dvije godine
Potrebne količine hraniva za marelicu u gramima po stablu
Godina uzgojaDušik (N)Fosfor (P2O5)Kalij (K2O)NPK
 7-20-30
5-7-20-30S
UREAKAN
1.104516515280
2.15510330230120

Krajem zime u tlo se unosi NPK gnojivo dok se urea unosi u tlo u ožujku i travnju, a KAN u svibnju.

Gnojidba marelice do rodnosti:
Potrebna hraniva: dušik (N) = 50 kg/ha
                                     fosfor (P2O5) = 15 do 25 kg/ha
                                     kalij (K2O) = 80 kg/ha

Primjer gnojidbe:
U jesen ili rano u proljeće prihraniti sa 65 kg NPK 7-20-30 ili NPK 5-20-30S (na vapnenim tlima) = (0,3 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 40 kg/ha uree (0,2 kg/stablo).
Sredinom travnja prihraniti s 35 kg/ha uree (0,2 kg/stablo).
Sredinom svibnja prihraniti sa 40 kg/ha KAN-a (0,2 kg/stablo).
Folijarna prihrana: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 2 do 3 puta tijekom vegetacije.

  
Gnojidba marelice u rodu:  
Potrebna hraniva: dušik (N) = 80 do 150 kg/ha
                                     fosfor (P2O5) = 30 do 40 kg/ha
                                     kalij (K2O) = 150 do 250 kg/ha

Primjer gnojidbe:
U jesen prihraniti s 350 do 500 kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 5-20-30S (2 kg/stablo) + 35 do 50 kg/ha uree (0,3 kg/stablo).
Uoči cvatnje prihraniti sa 110 do 180 kg/ha uree (0,5 kg/stablo).
U svibnju prihraniti s 200 do 300 kg/ha NPK 7-20-30 ili NPK 5-20-30S (0,5 kg/stablo) + 45 do 80 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).
Folijarna prihrana:
 • Prije cvatnje (pup u stadiju mišjih uši): 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B)
 • Nakon cvatnje: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B)
1 do 2%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 2 do 3 puta tijekom vegetacije.

TREŠNJA 

Gnojidba trešnje prve dvije godine
Potrebne količine hraniva za trešnju u gramima po stabu
Godina uzgojaDušik (N)Fosfor (P2O5)Kalij (K2O)NPK
7-20-30
5-20-30S
UREAKAN
1.110205017016080
2.11530110330230120

Krajem zime prihranjuje se s NPK gnojivom dok se ureom prihranjuje u ožujku i travnju, a KAN-om u svibnju.

Gnojidba trešnje do rodnosti
Potrebna količina hraniva kreću se:
Dušik (N) = 30 kg/ha
Fosfor (P2O5) = 20 kg/ha
Kalij (K2O) = 50 kg/ha

Primjer gnojidbe:
U jesen se prihrani sa 170 kg/ha NPK 7-20-30 (1 kg/stablo).
U ožujku i krajem travnja se prihrani s 25 kg/ha uree (0,2 kg/stablo).
Krajem svibnja ili početkom lipnja prihranjuje se s 30 kg/ha KAN-a (0,2 kg/stablo).
Folijarna prihrana: 1%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima aplicirati 3 do 4 puta tijekom vegetacije s intervalima tretiranja od 14 i više dana.

Gnojidba trešnje u rodnosti – za srednje visoki prinos
Potrebna hraniva:
Dušik (N) = 70 kg/ha
Fosfor (P2O5) = 35 kg/ha
Kalij (K2O) = 125 kg/ha

1.    primjer gnojidbe:
U jesen nakon berbe prihraniti s 350 kg/ha NPK 6-18-36 (1,5 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 110 kg/ha uree (0,7 kg/stablo).
U svibnju prihraniti s 50 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).
Folijarna prihrana:
 • Prije cvatnje (neposredno pred otvaranje cvjetnih pupova): 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B).
 • Nakon cvatnje: 1 do 2%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima.

2.    primjer gnojidbe (za vapnena tla):
U jesen nakon berbe prihraniti s 420 kg/ha NPK 5-20-30S (2 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 100 kg/ha uree (0,7 kg/stablo).
U svibnju prihraniti s 50 kg/ha KAN-a (0,3 kg/stablo).
Folijarna prihrana:
 • Prije cvatnje (pup u stadiju mišjih ušiju): 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B).
 • Nakon cvatnje: 1 do 2%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima.

Gnojidba trešnje u rodnosti – za visoki prinos
Potrebna hraniva:
Dušik (N) = 140 kg/ha
Fosfor (P2O5) = 70 kg/ha
Kalij (K2O) = 200 kg/ha

1.    primjer gnojidbe:
U jesen nakon berbe prihraniti s 540 kg/ha NPK 6-18-36 (2,5 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 170 kg/ha uree (1 kg/stablo).
U svibnju prihraniti s 90 kg/ha KAN-a (0,5 kg/stablo).

2.    primjer gnojidbe (za vapnena tla):
U jesen nakon berbe prihraniti sa 660 kg/ha NPK 5-20-30S (2,5 kg/stablo).
U ožujku prihraniti sa 200 kg/ha uree (1 kg/stablo).
U svibnju prihraniti s 100 kg/ha KAN-a (0,5 kg/stablo).
Folijarna prihrana:
 • Prije cvatnje: 0,5%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu na bazi bora (B).
 • Nakon cvatnje: 1 do 2%-tna otopina preparata za folijarnu prihranu voćaka s makro i mikro elementima.

LIJESKA

 Gnojidba mladih nasada ljeske makrohranivima


Mlade nasade ljeske potrebno je tijekom prve 4 godine razvoja prihraniti samo dušičnim gnojivima, KAN ili Amonij-sulfat (ukoliko je pravilno provedena meliorativna gnojdiba prije podizanja nasada fosforom i kalijem).  Ukoliko nije pravilno provedena meliorativna gnojidba prije podizanja nasada, onda se prihrana mladih stabala ljeske treba provoditi sa gnojivom NPK 15:15:15.

GNOJIDBENE POTREBE RODNIH NASADA LJESKE
Gnojidba rodnih nasada ljeske
Rodni nasadi ljeske imaju visoke potrebe za sva tri osnovna makroelementa; dušik, fosfor i kalij, dok je potreba za kalcijem nešto manja (ovisno o pH vrijednosti tla; ukoliko su tla slabokisela, onda je potrebno dodavati i kalcij u gnojidbi. Posebnost ljeske kao drvenaste kulture je visoka potreba za fosforom, te se preporuča 1-3 folijarne prihrane tijekom vegetacije sa gnojivima sa visokom koncentracijom fosfora (Niuper 75).
Od ostalih hraniva, ljeska je osjetljiva na nedostatak:
 • Bakra (Cu) – na pjeskovitim tlima, i tlima sa visokom količinom kalcija, željeza i mangana u tlu
 • Cinka (Zn) – na alkalnim ili kiselim tlima, sa visokom količinom fosfora u tlu (za spriječavanje pojave nedostatka cinka kod ljeske (slab rast) preporuča se dodavanje fosfora preko lista, a samo manja količina preko tla)
 • Sumpor (S) – javlja se nedostatak kod primjene visoke količine dušika u gnojdibi te na tlima sa malom količinom organske tvari.

JAGODA

Prije sadnje jagode tlo treba prihraniti sa:
100 kg/ha dušika
100 kg/ha fosfora
200 kg/ha kalija
U prvoj godini:
Pred sadnju treba prihraniti sa 650 kg/ha NPK 5-20-30 (65 g/m2).
Daljnju gnojidbu preporučljivo je obavljati kristalnim gnojivima kroz sustav za navodnjavanje sa:
300 kg/ha NPK 20-10-10 ili 60 kg/ha NPK 10-30-20.
U drugoj godini:
Rano u proljeće prihraniti s 200 kg/ha NPK 15-15-15.
Nakon cvatnje prihraniti sa 190 kg/ha NPK 5-20-30.
U jesen prihraniti s 250 kg/ha NPK 5-20-30.
Gnojidba u trećoj i sljedećim godinama je jednaka kao u drugoj.