srijeda, 21. listopada 2015.

Jagodina mala lisna uš-Aphis forbesi Weed

Ova uš proširena je u cijeloj Hrvatskoj. Javlja se na divljim i kultiviranim Fragaria vrstama. Prenosi nekoliko virusa. Ne smatra se važnijim štetnikom jagoda.

Štetnik napada
Lisne i cvjetne drške, cvjetne izdanke i vrhove vriježa.

Opis štetnika
Odrasle beskrilne uši su tamnozelene boje. Duge su 1,3 do 1,8 mm. Tijelo im je okruglasto.


Biologija i životni ciklus štetnika
Prezime jaja na lisnim peteljkama, a rjeđe na lišću. Uši osnivačice javljaju se u ožujku kada stvaraju kolonije koje napadaju peteljke lišća. Krilati oblici javljaju se u kasno proljeće kada napadaju ostale rozete jagoda. Sve se generacije zadržavaju na jagodama. Spada u monoecijske i holocikličke vrste.  U simbiotskom odnosu je s mravima, koji oko zaraženih biljaka rade zemljane humke pa mlado lišće etiolira i postaje povoljno za ishranu ušiju. Uš, naprotiv, obilno izlučuje mednu rosu kojom se hrane mravi.
Tijekom jedne godine ima 14 do 16 generacija

Štete koje izaziva štetnik
Napada lisne i cvjetne drške, cvjetne izdanke i vrhove vriježa jagoda, no često se hrani i na korijenju. Napadnuti listovi etioliraju, postanu ljepljivi i prekriveni ušima.