subota, 20. veljače 2016.

Izbor i sadnja voćaka

Najčešće se citira, ali i najčešće zanemaruje, savjet da se sadnice kupuju samo od provjerenih dobavljača. Sadnice se naručuju što ranije, jer je u jesen najbolja ponuda različitih sorata.

sadnja
U proljeće će one najtraženije sorte i varijete već biti rasprodani . Treba provjeriti koja se podloga koristila. Strogih pravila o najboljoj starosti sadnog materijala zapravo nema. Svi koji se dobro razumiju u orezivanje voćaka mogu kupiti jednogodišnju sadnicu – uštedjet će se novac, ali i sudjelovati u formiranju voćke od samog početka. Može se kupiti i sadnica stara 2-3 godine, jer je, u tom slučaju, osnovno formiranje krošnje obavljeno već u rasadniku. Takve se formirane ili djelomično formirane sadnice najčešće i nude na tržištu; one jednogodišnje nude tek rijetki, specijalizirani rasadnici.

Sadnja voćaka
sadnja vocaka
Zemlja se treba obraditi barem mjesec dana prije sadnje. Preporučuje se štihanje na dvostruku dubinu lopate, kako bi se prozračio gornji sloj zemlje, a donji razrahlio. Prije pripreme tla valja ukloniti sve korove. Većina tala uspješno se priprema na ovaj nacin – ako je tlo pjeskovito iii teško, tada se dodaje i dosta organske tvari. Vrlo teška glinovita tla, kao i krečnjačka, alkalična tla mogu biti velik problem – u tom se slučaju preporučuje dovoz nove pokrovne zemlje.

Prvi korak same sadnje sastoji se u označavanju svih sadnih mjesta štapovima, kako bi bili sigurni da će voćke biti raspoređene prema planu . Nakon toga kopa se pojedina jama, a najčešća pogreška odnosi se na njezinu dubinu – jame su često ili preduboke ili preplitke za pravilan smještaj korijena. Vrlo je važno da spoj izmedu podloge i plemke ostane izvan zemlje.
Najbolje je da na sadnici potražite crtu koja pokazuje razinu do koje je sadnica bila posađena u rasadniku pa da se postavi malo iznad razine tla. Prorahli se dno sadne jame i na njemu oblikuje humak. Postavi se kolac koji je neophodan ako se sadi samostojeća voćka, voćke s potpornjem (armaturom) imaju drukcije zahtjeve. Kolac treba trajati 4-5 godina. Za zatrpavanje voćaka se ne treba koristiti zemlju iskopanu iz rupa, nego posebnu mješavinu za sadnju. Upotreba mješavine za sadnju jednako je važna i pri sadnji kontejnerskih sadnica. Korijenje ne voli prijelaz iz plodnog komposta u kontejneru u mineralno tlo u kojem, praktički, nema organske tvari. Preporučena mješavina za sadnju premostit će tu razliku.