srijeda, 21. listopada 2015.

Jagodina voštana štitasta uš-Ceroputo pilosellae Šulc.

Mjestimice je najopasniji štetnik jagoda.

Štetnik napada
Mlado lišće.

Opis štetnika
Odrasli ženke su crvenkastosmeđe boje, imaju jako ispupčenu leđnu stranu. Duljine su od 3 do 5 mm. Pokrivene su debljim slojem voštanih izlučina.

Biologija i životni ciklus štetnika
Prezime ličinke na starom lišću. Krajem zime započinju se hraniti pa prelaze na mlado lišće. Ipak su najbrojnije na starom lišću. Zadržavaju se na naličju lišća, no kod jakih zaraza prelaze i na lice lišća. Jedna ženka može prosječno izleći 150 mladih.
U vrijeme vegetacije ima dvije generacije. Ličinke prve generacije javljaju se krajem svibnja, a ličinke druge generacije krajem srpnja, no najčešće se obje generacije preklapaju. Pokretne su cijelog života.

Štete koje izaziva štetnik
Najčešće napadaju jače zakorovljene jagode. Zaražene se biljke suše i ugibaju. Zaraza se širi u krugovima što se lako zapaža.

Zaštita od jagodine voštane štitaste uši
Tretira se insekticidima na bazi malationa, diazinona, fosalona i dr. u vrijeme početka napada.
Na manjim površinama poželjno je uništavati zaraženo lišće pa i cijele biljke kako bi se spriječilo širenje zaraze.