ponedjeljak, 9. svibnja 2016.

Rezidba voćaka u vegetaciji


U vrijeme vegetacije izvodimo ljetnu rezidbu ili zelenu rezidbu i to na bujnim rodnim granama. Tom rezidbom odstranjujemo lišće na dijelovima krošnje gdje je nekorisno, režu se vodopije, zatim mladice koje rastu okomito prema unutra i jače mladice uz vrhove skeletnih grana ili na lukovima savijenih grana. Osnovni cilj zelene rezidbe je prozračivanje i osvjetljavanje krošnje radi boljeg diferenciranja cvjetnih pupova. Rezidba na zeleno obavlja se nekoliko puta. U početku vegetacije kad mladice tek počnu rasti izvodi se pinciranje. U razdoblju bujnog rasta do kraja lipnja izvodi se proljetna rezidba. Pri kraju ljeta kod nekih vrsta voćaka izvodi se dopunska ljetna rezidba.
1. Pinciranje se izvodi na mlađim voćkama u uzgoju, najčešće na koštičavim i ponekad na kruškama. Izvodi se i na voćkama u rodu kad se uklanjaju vodopije i prekobrojne mladice blizu mjesta pogrešno prikraćenih izboja zimskom rezidbom. Pinciranje je prekidanje zeljastih vrhova tek krenulih mladica čime se zaustavi njihov rast. Prekinuta mladica se razgrana iz pupova ispod mjesta pinciranja.


2. Proljetna rezidba se prvi put obavlja početkom svibnja kada se odstranjuju bujne mladice na nepoželjnim mjestima, prije svega vodopije i bočne mladice pri vrhovima grana. Drugi put se provodi početkom lipnja pa do kraja lipnja. Odstranjuju se jače mladice pri vrhu grana, mladice koje zasjenjuju, te dijelovi grana na kojima se nalaze preguste zasjenjene mladice. Tu rezidbu treba obaviti prije nego mladice pri osnovi odrvene.

3. Dopunska ljetna rezidba obavlja se samo na jako bujnim voćkama ili na vrlo bujnim dijelovima krošnje negdje do sredine srpnja. Rezidba u ovom roku posebno je opravdana ako je u proljetnom dijelu vegetacija bila vrlo intenzivna a u srpnju naglo zasuši. Smanjenjem količine lišća smanjit će se transpiracija i ublažiti posljedice suše.