ponedjeljak, 22. veljače 2016.

Određivanje razmaka sadnje voćaka

Razmak sadnje između voćaka, kako između redova tako i u redu, je različit. On najčešće ovisi o biološkim osobinama voćne vrste, o bujnosti, sorti, podlozi, osobinama tla, klimatskim uvjetima, načinu obrade tla, mogućnosti primjene mehanizacije i dr.
Na plodnim i ravnim tlima, te pri sadnji bujnih podloga i sorata, razmak sadnje mora biti veći. Za mehaniziranu obradu također je neophodan veći razmak sadnje. Razmak sadnje često se podčinjava težnji da se na jedinici površine posadi što više voćaka, računajući da se time osigura i veći prinos. Prinos jest proporcionalan broju stabala, ali postoji granica preko koje se razmak ne smije smanjivati jer će to izazvati smanjivanje prinosa i nepovoljne posljedice guste sadnje (manji volumen krošnje, slabiji razvoj krošnje, slabo formiranje cvjetnih pupova, loše oprašivanje, lošija kvaliteta plodova, jači razvoj parazitskih gljivica, veća osjetljivost na mrazove, otežana borba protiv štetočinja, otežana berba plodova i transport).
Iz napisanog se vidi da uvjeti o kojima ovisi razvijenost voćke jesu veoma različiti pa su stoga i preporuke o razmaku sadnje između voćaka samo orijentacijske. Općenito, teško je preporučiti razmak za pojedine voćne vrste, ali u Tabeli 1. su prikazana razmatranja ovisno o voćnoj vrsti, podlozi i uzgojnom obliku.

Tabela 1. Razmak sadnje za pojedine voćne vrste obzirom na podlogu i uzgojni oblik
VOĆNA VRSTA, PODLOGA I  SUSTAV UZGOJA
RAZMAK SADNJE (m)
JABUKA
Vretenasti grm na M9
3,0 – 4,0 × 2,0 – 3,0
Vitki vretenasti grm na M9
3,0 – 4,0 × 1,0 – 2,0
Vitki vretenasti grm za bujne sorte na M27
3,0 – 4,0 × 1,0 – 1,5
KRUŠKA
Vretenasti grm na dunji EMA i BA 29
3,5 – 4,0 × 2,0 – 3,0
Vitki vretenasti grm na dunji EMA i BA 29
3,0 – 4,0 × 1,0 – 2,0
BRESKVA
Vaza na vinogradarskoj breskvi
5,0 × 3,5 – 4,0
Vretenasti grm na vinogradarskoj breskvi
4,0 – 4,5 × 1,5 – 2,5
MARELICA
Vaza na sjemenjaku džanarike i bjelošljive
7,0 × 5,0 – 6,0
ŠLJIVA
Vaza i piramidalna krošnja na sjemenjaku džanarike
6,0 – 7,0 × 4,0 – 6,0
TREŠNJA
Etažna piramida i ostali piramidalni oblici na divljoj trešnji, rašeljci ili F 12/1
7,0 – 5,0 × 6,0 – 5,0
Vitko vreteno i solax na Giseli, Edabrizu, Wa × Wa i W 13
4,0 × 2,5
ORAH
Slobodna krošnja necijepljena
8,0 – 10,0 × 6,0 – 8,0
Slobodna krošnja cijepljena
8,0 × 6,0 – 7,0
LIJESKA (grm)
5,0 – 6,0 × 3,0 – 4,0
PITOMI KESTEN
9,0 – 10,0 × 8,0 – 9,0
JAGODA
0,7 – 1,2 × 0,2 – 0,3
KUPINA
2,0 – 3,0 × 1,0 – 1,5
MALINA
2,5 – 3,0 × 0,25 – 0,4
CRVENI I CRNI RIBIZ (grm)
2,0 – 3,0 × 1,0 – 1,5
OGROZD (grm)
2,0 × 1,5 – 2,0