ponedjeljak, 14. ožujka 2016.

Suzbijanje korova u voćnjacima

Korovi u vinogradima i voćnjacima crpe vodu iz tla, usisavaju hranjive tvari iz tla, čime se smanjuje njihova dostupnost kulturnoj biljci, zauzimaju prostor i ometaju rast i razvoj vinove loze i voćaka. Mnogobrojni korovi su prijelazni domaćini i prenosioci biljnih bolesti i štetnika. Zbog tih, ali i mnogih drugih čimbenika, održavanje tla bez korova donosi mnoge prednosti i veći urod.

Procjenjuje se da korovi u hrvatskom vinogradarstvu prosječno smanjuju prinose grožđa čak do 9%. Herbicidi kojima se suzbijaju korovi u rastu primjenjuju se obično nakon gnojidbe, odnosno prihrane, u proljetnom razdoblju. Korovi se u vinogradima i voćnjacima suzbijaju mehaničkim ili kemijskim putem. Mehaničkim putem obradom i okopavanjem tla i takvim putem korovi se vrlo brzo oporave pa učinak obrade ne traje dugo. Kemijsko suzbijanje je lakše, jednostavnije i dugotrajnije. Načini suzbijanja se razlikuje ovisno o području uzgoja i osnovnim obilježjima vinograda
Preporuke su da se iznikli korovi prskaju kada dostignu 15 do 20 cm visine, najkasnije do početka svibnja, kako bi se u zemlji zadržala što veća količina vlage, a i kako bi istovremeno osušeni korovi služili kao pokrivač protiv nepoželjnog sušenja tla u toplim danima koji nastupaju.
Unutar reda se najčešće za suzbijanje korova koriste totalni sistemični herbicidi na osnovi glifosata, npr. Cidokor, Glyphogan, Boom Effect, Herkules super, Clinic, Dominator, Cosmic, Glyfonova, Glyfos, Total, Oxalis, Roundap Bioactive u 1 %-tnoj koncentraciji ili 1 lit./100 litara vode. Također, vrlo je učinkovita kombinacija glifostata + NH4SO4 + okvašivač (Ouragan system 4).
Pripravci na osnovi glifosata imaju najbolji učinak na iznikle korove visine 5-15 cm, a svakako su opravdani pri suzbijanju višegodišnjih korova s dubokim korijenom, kakvi su npr. pirika (Agropyron), osjak (Cirsium), slak (Convolvulus) i slično. Takve korove praksa često zadnjih desetljeća suzbija nakon berbe voća i grožđa kasnom jesenskom aplikacijom glifosata.
U nasadima jabuka sa slabo bujnim vegetativnim podlogama jednom godišnje, obično u proljeće prije početka cvatnje, preporučujemo kod primjene jednog od spomenutih pripravaka na osnovi glifosata dodati i zemljišni herbicid za suzbijanje sjemenskih širokolisnatih korova na osnovi oksifluorfena, npr. Goal ili Galigan EC u koncentraciji 0,1 %, odnosno 1 dcl na 100 litara vode. U vinogradima se umjesto pripravaka na osnovi oksifluorfena može glifosatu dodati zemljišni herbicid Chikara WG u koncentraciji 0,025 % (25 g/100 litara vode) ili Pledge WP u koncentraciji 0,1 %, odnosno 100 g na 100 litara vode. Od zemljišnih su herbicida u integriranoj proizvodnji voća i grožđa samo jednom godišnje su dopušteni pripravci na osnovi oksifluorfena, dok u vinogradima dopuštenje još imaju flazasulfuron (Chikara) i flumioksazin (Pledge)  


Herbicidi dopušteni za suzbijanje korova u vinogradima:
Djelatna (aktivna) tvar Pripravak
glifosat** Cidokor, Herkules super, Glyphogan, Boom effect, Clinic, Dominator, Glyfos, Total 480 SL, Roundup bioactive, Oxalis, Ouragan sistem 4 EC
oksifluorfen* Goal 240 EC, Galigan
glufosinat-amonij*** Basta 15 SL
flazasulfuron* Chikara 25 WG
cikloksidim**** Focus Ultra EC
dikvat*** Reglon Forte, Fortelon SL
flumioksazin* Pledge 50 WP*zemljišni herbicidi (jedan od njih se smije u vinogradu koristiti samo jedanput godišnje - rano u proljeće) (ne smiju dospjeti na otvorene pupove loze)

**totalni sistemični herbicid (fitotoksičan na zelene organe loze)

***totalni kontaktni herbicid (koristiti ga preko ljeta) (fitotoksičan na zelene organe loze). Nije dopušten u integriranoj proizvodnji voća i grožđa!

****selektivni sistemični herbicid za suzbijanje trava (nije fitotoksičan na zelene organe loze)

Primjena zemljišnih ili rezidualnih djelatnih tvari je ograničena samo jednom u godinu dana (npr. u proljeće). Pritom treba utrošiti najviše 200 litara škropiva na hektar metodom prskanja u trake, a širina herbicidnog pojasa ispod biljaka ne smije biti šira od 1/3 razmaka između redova većine voćnih vrsta, odnosno 1/4 razmaka između redova vinove loze.
Primjenu herbicida ispod biljaka preporučujemo u ranim jutarnjim ili još bolje u popodnevnim satima i kada u nasadu nema pčela. Dodatna zaštita pčela je naročito potrebna u nasadima gdje raste crvena mrtva kopriva, koja je trenutno u stadiju cvatnje pa privlači medarice.. Radi bolje učinkovitosti glifosata u vremenu 24 sata nakon njihove aplikacije ne bi smjela pasti jača kiša. Ako je ispod voćaka ili vinove loze dominantan korov poljska preslica (Equisetum), isti se korov suzbija tek nakon njezina porasta (krajem proljeća ili početkom ljeta), a bolji učinak od glifosata ima totalni kontaktni herbicid glufosinat (Basta 15 SL) u koncentraciji 1 %. Od zemljišnih herbicida bolji učinak na preslicu pokazuje Chikara WG primijenjen krajem zime i/ili rano u proljeće.