srijeda, 30. ožujka 2016.

Korekcija rezidbe i formiranje uzgojnog oblika mladih voćaka

Mnogi amaterski voćari, naročito vinogradari, režu voćke prikraćujući sve grane, kako to rade pri rezidbi vinove loze. Pri tome čine veliku pogrešku, jer odrežu većinu cvjetnih pupova pa je cvatnja smanjena ili u potpunosti izostane.
                  Slika 1. Nepravilno orezana voćka

Unatoč brojnim savjetima i upozorenjima preko medija i usmeno, mnogim voćarima amaterima još nije jasno da grane na voćkama treba prorijediti, a prikraćivanje obaviti samo u iznimnim slučajevima.

Što učiniti s tako orezanim voćkama?
Da bi se ispravile greške u rezidbi te pravilno formirao uzgojni oblik i izbalansirao omjer rodnog i nerodnog dijela voćke, trebat će cijele godine provoditi zahvate na krošnji i deblu. Iz tako oštro orezanih grana, tijekom cijele godine izbijat će mnoštvo nerodnih šiba, koje će oduzimati hranu rodnim dijelovima voćke, sprječavajući formiranje cvjetnih pupova za sljedeću godinu. Vjerojatno će trebati intervencija s dodatnom prihranom. Preporuka je da zadnja prihrana bude početkom lipnja. Mladi, zeleni izboji dobar su medij za razvoj bolesti i štetočina pa će trebati češće pregledavati voćke i po potrebi ih tretirati odgovarajućim sredstvima za zaštitu bilja.

                    Slika 2. Potjerali nerodni izboji                                             Slika 3. Korigirani nepravilan rez

Nakon što potjeraju nerodni izboji, ispod mjesta reza (metle), treba odstraniti sve suvišne grane, koje rastu prema središtu krošnje, odnosno provodnice, a ostaviti vanjsku granu, koja je potjerala iz vanjskog pupa. Na njoj će se ove godine formirati cvjetni pupovi i moći će dati rod u sljedećoj godini. Prikraćenu granu treba rezati na vanjski pup. Kod bujnih voćaka, takva grana će ponekad rasti okomito, paralelno s provodnicom (konkurencija) i neće razviti cvjetne pupove u ovoj godini.
Ponekad, radi nadomještanja ili zamjene polomljene grane, treba prikratiti nerodni izboj, koji se u narednom razdoblju treba formirati na rod.

Nerodni izboj se može koristiti za popunu krošnje teza povišenje ili sniženje krošnje.
1. Za popunu krošnje

 
        Slika 1. Nerodni izboj prije rezidbe
                                                        
Ostavlja se onaj nerodni izboj, koji prirodno raste pod kutom 30 - 45° od debla. U slučaju kad nema drugog izbora i nerodni izboj raste paralelno s deblom, izboj treba savinuti. Na njemu će se ove godine formirati cvjetni pupovi, a sljedeće godine dat će prvi rod. Narednih godina taj će izboj prerasti u jaku skeletnu granu, koja će donositi rod sve do kraja životnog vijeka voćke.

2. Za povišenje ili sniženje krošnje
U slučaju kad je deblo mlade voćke zaraženo od bolesti i štetnika, bolje je odrezati oštećeni dio krošnje ili debla, nego izvaditi cijelu voćku. Ako je rezom nastala veća rana, potrebno ju je premazati voćarskim voskom. Ispod reza potjerat će jaki izboj, koji će se ostaviti za formiranje produljnice, sve do željene visine krošnje. Do tada treba odstranjivati sve plodove na produljnici. Kad je završeno formiranje krošnje i postignuta željena visina debla, produljnica se može opteretiti s plodovima.

 
     Slika 2. Nerodni izboj ostavljen za popunu krošnje

Može se zaključiti da se kod svake zdrave, mlade pa i loše orezane voćke može ispraviti pogrešna rezidba već u prve dvije godine te uspostaviti željeni uzgojni oblik i ravnoteža između vegetativnog prirasta i rodnosti voćke. Krošnja mora biti osunčana sa svih strana, kako bi se mogli formirati cvjetni pupovi na svim dijelovima krošnje. Iz tog razloga treba jače orezati gornje grane od donjih dijelova krošnje. To pravilo vrijedi za sve voćne vrste uzgojene na bilo kojoj podlozi i za sve uzgojne oblike.