utorak, 3. svibnja 2016.

Zaštita jagode od bolesti i štetnika

Uz dominantnu bolest sivu plijesan plodova jagode (Botrytis cinerea), posljednjih desetak godina u intenzivnim nasadima jagoda pri uzgoju u plastičnim tunelima sve češće pronalazimo simptome tzv. antraknoze (Colletotrichum acutatum, C. gleosporioides), uzročnika srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda. Nažalost, većina najčešće uzgajanih sorti jagoda je vrlo osjetljiva na spomenuti poremećaj.
Većina specifičnih fungicida koje koristimo za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) ima samo djelomičnu djelotvornost na antraknozu jagoda. U našoj je zemlji registriran za suzbijanje ove bolesti mankozeb (Dithane DG), ali uz propisanu karencu 21 dan.
Određenu zaštitu daju neki pripravci iz IBE skupine (npr.difenkonazol), a prema pokusno-proizvodnim iskustvima na antraknozu su djelotvornije djelatne tvari iz skupine strobilurina: azoksistrobin (Quadris SC, Ortiva), trifloksistrobin (Zato 50 WG) i kombinacijapiraklostrobina & boskalida (Signum DF).
Pepelnica jagoda (Sphaerotheca macularis, S. aphanis) naseli donju lisnu stranu, zaraženo se tkivo uvija prema gore, a rubni dio naličja pocrveni. Za razliku od drugih biljnih pepelnica površinski je micelij na jagodama vrlo rijetko vidljiv, a najvažniji ekološki čimbenik ranije pojave pepelnice u jagodama je visoka vlažnost zraka.
Pepelnica jagode
Stoga se pepelnica brže razvija i veće štete pravi pri uzgoju jagoda u zaštićenom prostoru (visokim tunelima, plastenicima, staklenicima). Moguća je zaraza još mladih i zelenih plodova, nakon čega se njihov oblik mijenja zbog neravnomjernog rasta zdravog i napadnutog dijela. Napad pepelnice na jagodama se može poistovjetiti sa fiziološkim poremećajima uslijed neravnomjerne gnojidbe.

U uvjetima vrlo visokih temperatura ispod plastičnih tunela dominantan štetni organizam životinjskog podrijetla je staklenička grinja iz skupine crvenih pauka (Tetranychus urticae), a također se pojavljuju štetne gusjenice i kornjaši iz skupine voćnih pipa koji oštećuju cvjetne stapke jagoda.

Grinjama odgovara toplo vrijeme

Moguće je u jagodama koristiti protiv štetnih organizama pripravak Laser KS (0,015-0,02 %) koji se registriran protiv kalifornijskog tripsa (Frankliniella),Tetranychus urticae), kojoj za brzo umnožavanje odgovara suho i iznadprosječno toplo razdoblje.
Zbog vrlo toplog razdoblja krajem ožujka i početkom travnja pronađene su prve jedinke stakleničke ili koprivine grinje. U jagodama dopuštenje za suzbijanje koprivine grinje imaju pripravci Vertimec EC (0,75-1,25 lit./ha) (K=3 dana) i Kraft EC (0,5-1,2 lit./ha) (K=7 dana)!
Važno: pripravci na osnovi abamektina (Vertimec, Krast) otrovni su i opasni za oprašivače (pčele medarice)!

Kalifornijski trips