subota, 16. siječnja 2016.

Kako odabrati uzgojni oblik


Pravilan izbor uzgojnog oblika za pojedine vrste i sorte voćaka ima veliko gospodarsko značenje.S obzirom na vrstu,sortu i podlogu treba odabrati najpogodniji uzgojni oblik krošnje.
Postoje tri osnovne skupine uzgojnih oblika.
Prvu skupinu sačinjavaju prostorni uzgojni oblici u kojih se grane u krošnji raspoređuju i razvijaju na sve strane.Ovoj skupini pripadaju krošnje piramidnog oblika(razni oblici piramidnih krošnja) i kotlastog oblika,odnosno oblika vaze(razni oblici vaza).
Krošnje piramidnog oblika imaju provodnice iz kojih izbijaju skeletne grane različitim redoslijedom i na različitim udaljenostima jedna od druge.
Krošnje u obliku vaze nemaju provodnicu već tri (rjeđe četiri) osnovne skeletne grane koje međusobno zatvaraju kut od 120 stupnjeva.Zbog toga takve krošnje zovemo još i šuplje krošnje.
Drugu skupinu sačinjavaju plošni ili spljošteni oblici u kojih se krošnja oblikuje u plohi,tj. skeletne se grane usmjeravaju u pravcu reda,lijevo i desno.U tu skupinu spadaju razni oblici palmeta(pravilne i slobodne palmete s kosim ili vodoravnim granama).
Unutar svake skupine razlikujemo,dakle,mnogo uzgojnih oblika,koji su manje ili više prilagodljivi,odnosno prikladni za pojedine vrste i sorte voćaka.
Da bi smo izabrali uzgojni oblik u odnosu na sortu i podlogu,možemo poći od dva podjednako logična stava.
Prvi pretpostavlja da se najprije izabere sorta i podloga,a onda se za njih odabere najprikladniji uzgojni oblik.Drugi stav predlaže da se najprije odabere uzgojni oblik,a zatim kombinacija sorte i podloge koja odgovara odabranom uzgojnom obliku.Pri izboru uzgojnog oblika,nikako se ne smije zaboraviti na ekonomske čimbenike proizvodnje.
U odnosu na sortu,podlogu,uzgojni oblik i plodnost tla određuje se razmak sadnje unutar i između redova.O tome jako ovise način i opseg primjene mehanizacije u obavljanju pojedinih poslova u voćnjaku,način održavanja voćnjaka,troškovi ulaganja i sl.
Troškovi podizanja i održavanja voćnjaka u prvih 5 godina u kojih prevladava prostorni uzgojni oblik relativno su niski u odnosu na troškove voćnjaka s plošnim uzgojnim oblicima u pravcu.Ti su uzgojni oblici prikladni jer zahtjevaju manje specijaliziranu ljudsku radnu snagu,a moguće je mehanizirati veliki dio poslova.
Rez se provodi uglavnom u razdoblju zimskog mirovanja vegetacije,odnosno voćaka.Nedostatci se sastoje u otežanom obavljanju prorjeđivanja plodova,otežanoj berbi i većem utrošku ljudske radne snage.Naime,neke je poslove teže mehanizirati i efikasno obaviti(rezidba,berba itd.).
Kod plošnih uzgojnih oblika i uzgojnih oblika u pravcu,mogu se lakše mehanizirati pomotehnički(rezidba,berba) i agrotehnički(obrada tla,gnojenje) zahvati.Dakle,moguće je korištenje lakših i srednje teških strojeva.Osim toga,krošnje su bolje osvjetljene,plodovi jednoličnije dozrijevaju,a ujedno postižu i lijepšu boju.Osim toga u voćnjacima su manje štete od jačih vjetrova.
Od nedostataka možemo spomenuti da su investicije za podizanje voćnjaka mnogo veće zbog gustoče sklopa,odnosno zbog toga što se na jedinicu površine sadi veći broj sadnica,a često je potrebna i armatura.
U radu na formiranju plošnih uzgojnih oblika i uzgojnih oblika u pravcu potrebno je više stručnog znanja,te je veći utrošakkvalificirane ljudske snage.
Danas se u voćarskoj proizvodnji od prostornih oblika najviše uzgajaju razni oblici s provodnicom,tj.piramide(obična,etažna,vretenasta,vretenasti grm,vitko vreteno) i vaze(popravljena vaza i popravljena piramidna krošnja).