subota, 16. siječnja 2016.

Uzgojni oblik-palmeta kosih grana

Ovaj uzgojni oblik uveden je u Hrvatsku u intenzivnu voćarsku proizvodnju iz Italije,pa ga stoga često zovu i talijanska palmeta.Kako je talijanski voćar Baldassari najviše radio na njenu usavršavanju,zovu je još i Baldassarijeva palmeta.Primjenjuje se najviše u uzgoju jabuka,krušaka i bresaka,a u manjoj mjeri kod ostalih vrsta voćaka.
U pravilne palmete s kosim granama formiramo tri(rjeđe četiri) etaže(kata) skeletnih grana,koje izbijaju na približno istoj visini,odnosno jedna nasuprot drugoj.Skeletne se grane razvode na odgovarajućim razmacima po dvije,koje čine kat.Ako su razmaci i raspored grana pravilni,govorimo o pravilnoj palmeti.
Razmak između prvog i drugog kata(etaže) nešto je veći nego između drugog i trećeg kata jer je u vršnim djelovima bolje osvjetljenje.Inače se razmaci među etažama,ovisno o bujnosti sorte i podloge kreću od 60 do 120cm.
Skeletne grane prvog kata otklanjaju se od provodnice,tako da u osnovi zatvaraju kut od 45 stupnjeva.Na drugom se katu skeletne grane jače otklone,tako da s provodnicom zatvaraju kut od 50 stupnjeva.Skeletne grane treće etaže otklonimo još jače,tako da s provodnicom zatvaraju kut od 60 stupnjeva.Dakle,idući prema vrhu,povečava se kut otklona skeletnih grana.To je važno zbog toga što je snaga rasta u vrhovima veća,a većim otklonom se usporava,odnosno na taj način se održava ravnoteža rasta između svih skeletnih grana na voćki.
Razvođenje skeletnih grana postiže se s pomoću armature(potpornja) od trske,motki ili s pomoću žice.
Uzgoj voćaka u obliku pravilne palmete odavna se prakticirao,ali su se mnogo prije na skeletnim granama učestalim rezom,uključivši i rez na zeleno,podržavali oblici kratkih rodnih izbojaka.Te su se palmete zvale klasične.Danas se na skeletnim granama formiraju ogranci dugih rodnih izbojaka ili lukova na kojima se više i bolje zameču cvjetni pupovi,pa je veća i redovitija rodnost.
U bresaka se na skeletnim granama prvog reda oblikuju kraći ogranci drugog reda,koji na sebi nose jednogodišnje izbojke.Taj se oblik uzgoja točnije naziva Baldassarijeva palmeta.
Posebno je namjenjena breskvi jer one rode na jednogodišnjim izbojcima,koji se rezidbom stalno obnavljaju.Zbog toga je važno da se rezidbom ne pravi mnogo rana na skeletnim granama prvog reda,već na ograncima drugogo reda.
Još je važno napomenuti da voćke najčešće uzgajamo u obliku pravilne palmete ako su sorte cijepljene na bujnim i srednje bujnim podlogama.
                                                        pravilna palmeta kosih grana

nepravilna palmeta kosih grana 
                                                                horizontalna palmeta