petak, 15. siječnja 2016.

Cijepljenje ili kalemljenje voća


Cijepljenje je oblik vegetativnog razmnožavanja,odnosno operacija kojom se dio biljke ili plemka,prenosi na dio biljke zvan podloga sa svrhom da međusobno srastu u novi organizam.Za podlogu se uzima dio biljke koji nosi korijen,a za plemku dio plemenite sorte koju želimo uzgajati i koja će nam,kad voćka odraste,donositi plodove istih svojstava kao i stablo s kojeg je plemka uzeta.Poznata je činjenica da se pojedine voćne vrste mogu cijepiti ne samo na podloge iste vrste,nego i na podloge druge vrste(primjerice,sorte krušaka možemo cijepiti na podlogu dunje,gloga ili oskoruše,sorte bresaka na podloge bajama,šljive ili križanaca između breskve i bajama,trešnju možemo uzgajati cjepljenu na rašeljci ili trešnji,višnju na trešnji,rašeljci i višnji,marelicu na marelici,breskvi,bajamu i šljivi itd.).U ovakvim slučajevima treba voditi računa o podudarnosti između podloge i plemke.Najčešće ipak cijepimo sorte voćaka na podloge iste vrste,odnosno,jabuku na jabuku,krušku na krušku,šljivu na šljivu.
Postoje slučajevi nepodudarnosti između samo pojedinih sorti s podlogom,kao npr.kod cijepljenja sorata kruške na dunju,gdije je utvrđeno da sve sorte nemaju dobar kompatibilitet i da plemke s dunjom ne srastu dobro.Tako neke vrlo kvalitetne sorte krušaka,kao na primjer Viljamovka,Klapov ljubimac itd. Ne možemo uzgajatiizravno cijepljene na dunju.Sorte Pastorčica,Gellert,Hardenpont itd. Vrlo dobro srastu s dunjom.Zbog toga ih upotrebljavamo za međupodloge,odnosno,na dunju najprije cijepimo jednu od sorata koje dobro srastu,a potom na njih cijepimo željene sorte koje se ne mogu uzgajati izravno cijepljene na dunju.
Prilikom cijepljenja vrlo je bitno odabrati kvalitetnu plemku.Njih uzimamo samo s odabranih i poznatih matičnih stabala i to sa središnjih perifernih(vanjskih) dijelova krošnje.Za plemke se odaberu srednje do dobro odrvenjeli izbojci.Izbojci s gornjih ili vršnih i donjih ili nižih dijelova krošnje nisu prikladni jer,najčešće,ne sadrže dovoljno razvijene i ishranjene pupove.Najbolje su razvijeni i za cijepljenje prikladni središnji dijelovi izbojaka.
Za cijepljenje okulacijom najbolje je plemke uzeti s matičnih stabala,neposredno pred cijepljenje i samo toliko koliko u istom danu možemo iskoristiti.Treba voditi računa o činjenici da su za cijepljenje prikladnije jedre plemke,koje su sebi sadrže dovoljno vode.Stoga treba paziti da plemke nakon skidanja sa stable ne gube vlagu,pa se stoga odmah s plemki skidaju plojke,a zadrže dio peteljke.Plemke je najbolje skidati rano ujutro.Skinute plemke treba uviti u vlažnu krpu i držati u hladu.
Za cijepljenje u proljeće ,prije kretanja vegetacije,plemke treba uzeti u jesen,nakon opadanja lišća,jer tada sadrže najviše rezervnih organskih hraniva.Tijekom zime plemke se čuvaju u vlažnom pijesku,u prostoriji gdje se može održavati temperatura od 0 do 3 stupnja.
Osnovni pribor za cijepljenje jest nož i vezivo,a za cijepljenje osobito debljih i debljim granama još je potrebna voćarska pila,nož kresač i voćarski vosak,kojim se obavezno premazuju rane.
Okuliranje


Okuliranje ili cijepljenje na pup najrašireniji je,najsigurniji,najbrži i najsvrsishodniji način cijepljenja.Okuliranje se obavlja na dobro razvijenoj mladici(podlozi) s pupom,skinutoj s dijela dobro sazrele mladice plemke.Prema vremenu cijepljenja razlikuje se okuliranje na budni i spavajući pup.Na budni pup cijepi se u proljeće,poćetkom svibnja ili u lipnju.Primjenjuje se u toplijim krajevima.Potrebno je da se nova mladica iz nacijepljenog pupa,u istoj vegetaciji dobro razvije i odrveni.Okuliranje na spavajući pup obavlja se krajem ljeta,na početku kretanja sokova drugog dijela vegetacije.To je najčešće krajem kolovoza ili početkom rujna.Nacijepljeni pup počinje rasti(kreće) tek početkom vegetacije iduče godine.Plemke se uzimaju s matičnih stabala,s osvijetljene strane krošnje.Trebaju biti zdrave,odrvenjele i srednje bujne.S mladica se odmah skine lišće,a peteljke se ostave.Prije cijepljenja podloge se očiste od svih postranih ogranaka do visine na kojoj će se provesti okuliranje.U rasadničkoj proizvodnji najčešće na visini od 5 do 10 cm.Tehnika cijepljenja je jednostavna..Na određenoj visinioštricom noža zareže se kora u obliku slova "T",najprije odozdo prema gore,a odmah zatim zareže se vodoravna crta.Zatim se tupim dijelom noža kora malo razmakne ulijevo,pa udesno.S plemke se nožem skine okce s pupom i peteljkom lista.Stavi se u razmaknuti urez ispod kore,tako da se gornji kraj okca poravna s vodoravnom razrezanom crtom na podlozi.Kora se priljubi uz pup i poveže.Pri tome vezivo treba omotati oko cijele dužine reza.Preko pupa ne smije doći vezivo.Pup treba viriti ispod veziva.

Cijepljenje pod koru
Primjenjuje se kad je podloga deblja od cijepa,a najčešće pri precijepljivanju radi promjena odlike.Cijepi se u proljeće,neposredno prije početka vegetacije.Tehnika cijepljenja je prilično jednostavna.Podloga ili grana koja se precijepljuje odreže se nožicama na željenu visinu i odmah se rana dobro zagladi oštrim nožem.Sa strane se na glatkom dijelu kore napravi uzdužni rez dug 3 do 5 cm,a potom se kora tupim krajem noža razmakne ulijevo i udesno.Istodobno se pripremi cijep plemke s grančicama ljetorasta,koji treba imati 2 do 3 pupa.Donja strana cijepa odreže se uzdužno koso,tako da mu kosina presijeka bude dvaput duža nego deblja.Cijep može biti i sa sedlastim zarezom kako bi bolje nasjeo na podlogu.Cijep se postavi pod koru koja se stisne oko njega i čvrsto poveže vezivom.Vrh cijepa i prerezani dio podloge premažu se voćarskim voskom,da bi se potpuno spriječilo ulaženje vode.Spoj je na cijepljenom mjestu jako krhak pa se lako odlomi.Zbog toga ga treba zaštititi od jačeg vjetra i sjedanja ptica.
CIJEPLJENJE POD KORU
cijepljenje pod koru
Cijepljenje na isječak
Cijepljenje na isječak primjenjuje se na starijim i debljim podlogama te pri cjepljenju u krošnju ili precjepljivanju u krošnji.Izvodi se u rano u proljeće ,prije nego što krenu sokovi.Najvažnije je dobro napraviti isječak na podlozi i trokutasti klin na plemki ,koji moraju dobro međusobno prileći.Podloga se prereže uspravno na dužinu,da bi rez bio što manje površine,zatim se zagladi nožem.S glatke strane se,u dužini 3 do 5cm,na podlozi izreže žlijeb koji se ravnomjernom kosinom pri dnu završi na površini kore i koji odgovara debljini cjepa.Cjep treba imati 3 do 4 pupa.S gornje strane odreže se ravno,a s donje strane se naprave dva reza,jedan s lijeve i jedan s desne strane,tako da rezovi čine pravi ili oštri kut,ovisno o tome kako je oblikovan žlijeb.Rez se obavlja koso prema dnu tako da je na dnu šiljast.Isječak na podlozi i cjep trebaju se tako priljubiti da međusobno pokrivaju sloj kore i sloj drveta.Nakon toga se čvrsto povežu.Vrh cjepa i podloge premažu se voćarskim voskom.Sličan je cijepljenju pod koru.
cijepljenje na isječak
cijepljenje na isječak
Cijepljenje na sedlo
Cijepljenje na sedlo primjenjujemo kad je podloga deblja od plemke.Cijepi se u rano proljeće,kad krenu sokovi.Podloga se najprije prereže.Zatim se sa strane,gdje je kora glatka,napravi malo kosi rez,koji se obavi potezom noža odozdo prema gore.Cijep na tri pupa  odreže se koso tako da se površina reza poklapa s površinom reza na podlozi.Pup je na suprotnoj strani reza.Na cijepu se još jedanput napravi rez tako da se na gornjem dijelu zareže uspravno na dužinu cjepa od 1/4 debljine,pa se rez odmah nastavi po dužini ukoso,da bi se završio na donjem dijelu prethodnog reza.Cijep,koji je sedlastog  reza ,postavi se sa sedlom na pripremljenu podlogu tako da sav kambij cijepa nalegne na jednu stranu kambija podloge.Pri vezivanju treba paziti da se cijep ne pomakne .Gornji odrezani djelovi cijepa i podloge ,te cjepljeno mjesto,premažu se voćarskim voskom.
CIJEPLJENJE
Cijepljenje na rascjep
Cijepljenje na rascjep primjenjujemo kad je podloga puno deblja od plemke,najčešče pri precjepljivanju starijih voćaka radi promjene odlike ili kad se na pojedinačnim preraslim podlogama želi nacjepiti željena odlika.Obavlja se u proljeće,kad krenu sokovi.Podloga se pripremi tako da se na mjestu cijepljenja prereže pilom,a rana zagladi oštrim nožem.Ispod prerezanog mjesta (10-12cm) podloga se čvrsto sveže jačim povezom,da bi se spriječilo rascijepljivanje.Zatim se nožem po sredini napravi rascijep.Da bi se mogao postaviti cijep,u rascijep se stavi tanji drveni klin ili tupi kraj noža.Postave se dva cijepa s obje strane rascijepa.Cijep ima tri pupa,a donji je pup uvijek na suprotnoj strani od reza na podlozi.Na donjem  dijelu cijepa naprave se dva reza,s dva poteza nožem,s jedne i s druge strane.Počne se malim zarezom,pa na donju stranu koso kako bi se dobio oblik klina s gornjim nadglavkom.U rascijep se stavi jedancijep,pa drugi.Treba paziti da se kambij izvanjskog dijela cijepa poklopi s kambijem podloge.Kako je kora podloge nešto deblja,cijep če biti nešto malo uvučen prema unutra.Nakon postavljanja prvog cijepa izvadi se klin i prenese na drugu stranu,kako bi rascijep odmah stisnuo cijep.Kad se postavi drugi cijep,izvadi se klin.Sve se dobro poveže vezivom.Tad se skine prije postavljeni vez ispod rascijepa.Sve se rane dobro premažu voćarskim voskom.Ovaj način cijepljenja je dosta slilčan cijepljenju na isječak i cijepljenju pod koru,jedina je razlika što se kod ovog cijepljenja koriste dvije plemke.


Cijepljenje na popravljeni spoj
Ovaj se način primjenjuje u proljeće uli zimi u doba mirovanja vegetacije.Da bi ovaj način cijepljenja uspio,potrebno je da podloga i plemka imaju istu debljinu.Za plemke se uzimaju dijelovi jednogodišnjih izbojaka s 2 pupa.Cijepljenje se obavlja na podloge iznad korjenova vrata oko 3 do 5 cm.No,osim u rasadničkoj proizvodnji,može se primjeniti i pri precjepljivanju starijih stabala,odnosno lošijih sorata s novim boljim sortama.Na podlozi se napravi kosi presjek,a potom urez.Plemka se u donjem dijelu prereže koso,a na mijestu prereza se ureže.Gornji dio plemke prereže se ravno iznad pupa.Podloga se postavlja na podlogu tako da se na mjestu ureza klinasto učvrsti ili bolje spoji.Važno je da se sloj kore plemke prekriva slojem kore podloge,a sloj drva slojem drva kako bi se bolje razvio kalus i došlo do srašćivanja.Nakon spajanja poveže se na spojnom mjestu.
cijepljenje na popravljeni spoj

Nema komentara: