petak, 15. siječnja 2016.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU

Sredstva za zaštitu bilja su posebno formulirani pripravci koji sadrže kemijske spojeve ili žive agense i služe za zaštitu biljaka od štetočinja. Sadrže određeni postotak djelatne tvari ili više djelatnih tvari, te druge potrebne dodatke (otapalo,razrijeđivač, emulgator, boju i dr.).
Pesticidi su širi pojam koji obuhvaćaju osim sredstva za zaštitu bilja i sredstva za primjenu u veterini, javnom zdravstvu, industriji i kućanstvima.
Prema namjeni sredstva za zaštitu bilja dijele se na zoocide (suzbijanje štetnika),fungicide (suzbijanje uzročnika bolesti) i herbicide (suzbijanje korova).

Prema načinu primjene sredstva za zaštitu bilja dijelimo:

Primjena u TEKUĆEM OBLIKU
1. tekuća sredstva (koncentrati) za emulziju (EC ili E) koja s vodom daju bijelu emulziju.
2. tekuća sredstva (koncentrati) za otopinu (SL) koja s vodom daju obojenu tekućinu (nije dopušteno bezbojnu).
3. tekuća sredstva u obliku koncentrirane suspenzije (SC, FL, KS) koja s vodom daju suspenziju.
4. prašiva za suspenziju ili močiva prašiva (WP, S) koja s vodom daju suspenziju.
5. prašiva za otopinu ili topiva prašiva (SP) koja s vodom daju obojenu otopinu.
6. dispergirajuće granule (SG, WG, DF) koje s vodom daju suspenziju.
Zajednički naziv nakon razrijeđenja sredstava za zaštitu bilja s vodom jest ŠKROPIVO.

Primjena u KRUTOM OBLIKU
1. prašiva za zaprašivanje (P) koja se ne razrijeđuju, koriste se zaprašivanjem.
2. granule (mikrogranule), (G,MG), zrnca promjera od 0,2 do 1 mm, rasipaju se po površini tla ili se deponiraju u redove.
Posebnu skupinu čine sredstva za tretiranje sjemena (prašiva za zaprašivanje i vlažna primjena), različiti mamci za glodavce.

KOMBINIRANA SREDSTVA
Kombinirana sredstva za zaštitu bilja sadrže više aktivnih tvari. Kod nekih kombinacija sredstava za zaštitu bilja postoji sinergizam aktivnih tvari koji omogućava snižavanje doze, štiti okoliš i povećava ekonomičnost primjene.

MIJEŠANJE SREDSTAVA
Sredstva za zaštitu bilja mogu se mijašati, a mogućnosti se navode u uputstvima za upotrebu.
Postoje sredstva koja se ne mogu miješati zbog svoje kemijske i fizikalne specifičnosti, pa dolazi do pojave fitotoksičnosti.

PRIPREMA SREDSTVA
Prašiva za zaprašivanje i granulirana sredstva primjenjuju se u obliku u kojem se nabavljaju.
Sredstva za zaštitu koja se primjenjuju prskanjem i raspršivanjem treba prije primjene razrijediti s vodom do određene koncentracije.
Tekuća sredstva (za emulziju, za otopinu), miješaju se s vodom u samoj prskalici.
Prašiva za suspenziju miješaju se u manjoj posudi s vodom dok se ne dobije kaša,postupnim dolijevanjem vode stvara se gusta suspenzija, koja se ulijeva u prskalicu preko sita, uz stalno miješanje.
• Primjer: koncentracija 0,1 % znači 1 ml ili 1g na 1 litru vode
• Primjer: koncentracija 0,01 % znači 0,1 ml ili 0,1g na 1 litru vode

OTROVNOST-svojstvo nekog pesticida da uzrokuje oštećenja u organizmu.

OPASNOST-vjerojatnost da dođe do oštećenja u organizmu nakon propisane primjene otrova.
Svako sredstvo za zaštitu bilja može u većoj ili manjoj mjeri biti otrovno za ljude,domaće životinje,ptice,ribe i pčele

Podjela sredstava za zaštitu bilja prema otrovnosti:

Skupina I – najotrovnija sredstva (mrtvačka glava, oznaka T+, natpis„Vrlo jak otrov“)
Skupina II – oralna LD50 između 25 i 200mg/kg; dermalna LD50 između 50 i 400mg/kg (znak mrtvačke glave, oznaka T, natpis„otrov“). Prodaja uz evidenciju kupca.
Skupina III – srednja oralna otrovnost viša od 200, a dermalna viša od 400 mg/kg(oznaka andrijin križ, oznaka Xn i natpis „štetno zazdravlje“ ili oznaka XI i natpis „nadražujuće“.

REZIDUI - količina djelatne tvari pesticida, njegovih dodatnih tvari i derivata na ili u biljci, biljnom dijelu ili animalnom proizvodu koji se nalazi u prometu, a namijenjen je ishrani. Mjere se dijelovima pesticida na milijun dijelova hrane-ppm (mg/kg ili g/t).

TOLERANCA (maksimalno dopuštena koncentracija, MDK)- najveća dozvoljena količina pesticida ili njegovih metabolita koja se smije nalaziti u ili na namirnicama u trenutku njihova stavljanja u promet. Izražava se u ppm (mg/kg).

KARENCA- najkraći vremenski period koji mora proteći od zadnje primjene pesticida do prve berbe, žetve, otkosa ili puštanja stoke na ispašu. Izražava se u danima.

RADNA KARENCA - najkraći vremenski period koji mora proteći od zadnje primjene pesticida do ulaska na tretiranu površinu ili u prostor.

FITOTOKSIČNOST - negativni utjecaj sredstava za zaštitu na korisne biljke odnosno,oštećenje kulturne biljke nakon primjene istih. Postoje tri grupe biljaka koje možemo oštetiti, a to su biljke koje tretiramo, susjedne biljke ako u trenutku tretiranja puše vjetar i sljedeće biljke koje će biti uzgajane na istom tlu.

REZISTENTNOST - pojava postepenog snižavanja djelotvornosti nekog prije djelotvornog sredstva na određenu vrstu, izazvana neželjenom selekcijom prirodno otpornih jedinki.

PERZISTENTNOST - stupanj održivosti tvari u prirodnim uvjetima odnosno mjera kojom se izražava koliko dugo sredstvo ostaje u aktivnoj formi na mjestu tretiranja ili u okolišu.

DOZA - određena količina sredstva za zaštitu bilja koja se primjenjuje na jedinicu površine, tonu robe i sl. (kg,l/ha, kg/t) odnosno količina sredstva za zaštitu bilja koja je potrebna kako bi se postigao određeni učinak.

KONCENTRACIJA - količina djelatne tvari sredstva za zaštitu bilja u datom volumenu ili težini formulacije izražena u postotcima (%).

Sredstva protiv bolesti vinove loze

1. Plamenjača (Plasmopara viticola)
Za suzbijanje plamenjače vinove loze dozvolu u Hrvatskoj ima veliki broj fungicida od kojih se navode samo neki: Bordoška juha 20 WP,Champion tekući, Cuprablau Z ultra, Rame Caffaro 32 WP, Galben
C, Galben M, Galben F, Curzate F, Curzate B, Eclair 49 WG, Quadris, Delan 700
WDG, Folpan 80 WDG i mnogi drugi.
2.Pepelnica (Uncinula necator)
Koriste se fungicidi Thiovit jet, Cumulus DF, Chromosul 80, Sumpor močivi, Collis,Karathane, Sabithane, Rubigan EC, Flamenco, Punch 10 EW, Bumper, Gong EC,Stroby WG, Eclair 40 WG.
3. Siva plijesan (Botrytis cinerea)
Za suzbijanje sive plijesni dozvolu imaju sljedeći fungicidi: Euparen multi WP 50,Shavit F, Botril 300 SC, Mythos, Signum, Cezar, Kidan, Lupo,Ronilan DF, Sumilex50 PL, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500,Cantus, biološki preparat -Trichodex WP.
Posljednja tri pripravka mogu se koristiti bez ograničenja jer nema unakrsnerezistentnosti s drugim pripravcima.
Većina navedenih fungicida koristi se za suzbijanje sive plijesni na jagodama i drugom voću.
4. Crna pjegavost (Phomopsis viticola)
Crna pjegavost može se suzbijati u vrijeme mirovanja fungicidima Cuprablau Z i Crvenim uljem. U vegetaciji mogu se koristiti fungicidi: Nordox super 75, Dithane M-45, Polyram DF, Quadris, Euparen multi WG 50, Mikal, Atilla, Mikal premium F.

Bolesti voćaka

1. Krastvost jabuke i kruške (Venturia inaequalis, V.pirina)
Izbor fungicida za suzbijanje krastavosti je vrlo velik, a kako je pepelnica druga važna bolest jabuke neki imaju djelovanje i na tog parazita (na pr. Merpan 80 WDG,Captan 80 WG, Stoper, Stroby WG, Euparen multi WP 50 i Systane 12 E). Koriste se također fungicidi: Bakreno vapno WP 50, Kupropin, Champion, Antracol WP 70,Delan SC 500, Delan SC 700, Delan SC 750, Rubigan EC,Chorus 75 WG, Baycor
WP 25, Anvil 5 SC, Rotondo, Score 250.

2. Pepelnica (Podosphaera leucotricha)
Osim fungicida navedenih kod krastavosti, pepelnica jabuke uspješno se suzbija sumpornim fungicidima od kojih su neki navedeni kod vinove loze. Također se mogu koristiti: Clarinet, Topas C, Stroby WG, Zato 50 WG, Folicur multi, Mystik EC,Systhane 12 E, Topas 100 EC, Score 250, Cros, Trifmine 30 WP.

3. Bakterijska palež (Erwinia amylovora)
U suzbijanju ove bolesti koriste se fungicidi: Kokcide DF, Cuprablau Z, Avi, Avi WG, Topic.

4. Trulež plodova, sušenje mladica i plodova (Monilia fructigena, M. laxa)
Ove gljive suzbijaju se fungicidima: Ronilan DF, Konker, Kidan,Lupo, Sumilex 50FL, Teldor SC 500, Bavistin FL, Zino, Folicur WP 25, Signum, Octave 50 WP.

5. Kovrčavost lišća breskve (Taphrina deformans)
U vrijeme mirovanja prskati bakrenim fungicidima ili Modrim uljem.Također se mogu koristiti Delan SC 500, Delan SC 700, Delan SC 750, Dodine S-65 ili Daconil 720 SC.

6. Šupljikavost lišća (Clasterosporium carpophilum)
Za suzbijanje ove bolesti mogu se koristiti fungicidi: Bakreno vapno WP 50, Rame Caffaro 32 WP, Champion, Stoper, Captan 50, Euparen multi WG 50.

Sredstva protiv štetnika koji napadaju više vrsta voćaka

Lisne uši
Preventivno suzbijanje obavlja se sredstvima za zimsko prskanje voćaka (jesen-proljeće):mineralna ulja, bijela ulja, crveno i plavo ulje.
Kurativno suzbijanje (proljeće-ljeto) najbolje se obavlja sistemičnom insekticidima(aficidi): Aktara, Mospilan, Acelan, Calypso, Congo,Vantex, Boxer, Rapid, Magnum,Pirimor, Confidor, Chromgor, i dr.,a mož,e uz uvijet dobrog prekrivanja biljaka(«kupanja») i kontaktnim insekticidima: Zolone, Reldan, Pyrinex i dr.Zbog pojave otpornosti koristiti različite vrste i grupe insekticida!

Štitaste uši
Uši su pokrivene štitićem ili voštanom prevlakom pa se njihovo suzbijanje obavlja agresivnim sredstvima za zaštitu bilja: u vrijeme mirovanja vegetacije (zima-proljeće)- uljnim pripravcima, a u vegetaciji (proljeće-ljeto) najbolje kada se pojave prve ličinke:Boxer, Actara, Mospilan, Rapid, Pirimor, Enduro, Vantex, Acelan,Calypso,Radotion, Basudin, Rogor, Chromgor.

Pažnja! Izbor sredstva izvršiti nakon čitanja uputstva, koje vrste uši suzbija, u koje vrijeme se primjenjuje (u mirovanju, pred vegetaciju ili u vegetaciji), na koje stadije djeluje (jaja, ličinke, odrasle), prema dopuštenju za pojedine vrste voćaka

Štetnici golobrsta
Štetnici golobrsta su gusjenice raznih insekata (gubar, zlatokraj,dudovac, suznik,glogov bijelac) koje intenzivno jedu («brste») lišće.Periodički se javljaju u velikim populacijama (golobrst) a prezimljavaju na voćkama u stadiju jaja ili gusjenice(«zapredak»).Preventivno se suzbijaju u vrijeme mirovanja (zima-proljeće) skidanjem zapredaka,orezivanjem i spaljivanjem grana.Kurativno suzbijanje (u vegetaciji) obavlja se
insekticidima –najbolje dok su gusjenice male (do 2 cm): na svim vrstama voćaka:BT-pripravcima (Biobit, Baturad, Dimilin,), a ostale insekticide primjeniti sukladno uputstvu (za pojedine štetnike ili za pojedine vrste voćaka): Dursban,Pirifos, Dipterex, Decis, Fastac, i dr.

Lisni mineri
Moljci kružnih i vijugavih mina prezime na voćki pa se suzbijaju zimi, uljnim insekticidima. Ostale vrste minera suzbijaju se u vegetaciji, kada je napadnuto više od 10% biljaka, (pažljivo pregledavati lišće – čim se ličinke počnu piliti iz jaja, a prije nego se ubuše pod pokožicu lista – najuspješnije suzbijanje) ekološki povoljnim sredstvima kao: Insegar, Nomolt, a po potrebi i jačim, sistemičnim sredstvima kao Pirimor, Confidor, Chromgor, Laser, Success Bait,Zagor, Ritam, Rogor, Rotor, Decis,Rimon, Runner, Vantex, Skud.

Glodavci i divljač
Samo se voluharice smiju suzbijati kemijskim sredstvima (zatrovani mamci:Brodilon, Klerat, Faciron, Ratox i dr.), a zečevi samo odbijajućim sredstvima(repelenti: Kunilent R-12, prskanjem stabla tijekom mirovanja vegetacije). Zaštita odostale divljači obavlja se postavljanjem zaštitnih mreža ili ograda oko voćnjaka.

Štetnici jabuke i kruške

Savijači
Prognoza napada može se izvršiti praćenjem leta leptirića (bolje lovnim pojasevima s ljepilom, ili zamkama s feromonima – ovim načinom obavlja se i preventivno suzbijanje postavljanjem u kasnu jesen).Kurativno suzbijanje obavlja se u proljeće,nakon izlijetanja, tj. dmah na početku izlaska gusjenica, a prije njihovog ubušivanja,slijedećim sredstvima: Insegar, Sonet, Nomolt, Dimilin, Du-Dim, zatim Rimor,Runner, Vantex, Rogor, Rogor, Zagor,Chromgor, Reldan, Rotor,Decis, Fastac,Karate.

Jabučni cvjetar
Početkom proljeća – u vrijeme formiranja cvjetnih pupova –insekticidima kao Zolone, Nomolt, Karate, Decis, Rogor, Chromgor,Zagor, Calypso, Actara i dr.

Crveni voćni pauk

Preventivno se suzbija zimskim prskanjem mineralnim uljima, a kurativno u vrijeme vegetacije akaricidima: Prima, Vertimec,Demitan, Apollo, Ortus, Envidor, Kraft,Acarstin.

Kruškine buhe
Preventivno se suzbijaju kasnim zimskim (rano proljetnim)prskanjem uljnim sredstvima, a kurativno za vrijeme vegetacije insekticidima kao Nomolt, Reldan,Pyrinex, Fastac, Karate, Decis,Lambda, Protekt, Karis, Pirimor, Enduro – u ovim tretmanima važno je dobro prekrivanje voćaka («kupanje»), pošto se buhe zavlače u skrivene dijelove biljke.
Kod izbora insekticida za jabuku i krušku, provjeriti u uputstvu ograničenja, jer neka sredstva mogu izazvati oštećenja (npr.«mrežavost ploda») na jednoj ili drugoj voćki

Štetnici šljive

Šljivine osice
Suzbijanje se provodi primjenom insekticida čim otpočne opadanje latica (a pčele prestanu posjećivati cvijetove!); koristiti prvo insekticide manje opasne za pčele:Chromorat, Laser, Zolone,Chromgor, Decis, Lebaycid, Rogor, Calypso.

Šljivin savijač i šljivin moljac
Imaju vrlo sličnu biologiju kao i jabučni savijač, odnosno, moljac, pa se i suzbijanje obavlja jednako kao kod suzbijanja ovih štetnika na jabuci!

Štetnici breskve

Breskvin moljac i breskvin savijač
Suzbijaju se kao i drugi voćni moljci: preventivno suzbijanje obavlja se kasnim zimskim prskanjem, uljnim insekticidima. Kurativno suzbijanje treba provesti odmah po pilenju gusjenica (prije ubušivanja) insekticidima kao Insegar, Nomolt, Dimilin,Reldan,Karate, Fastac, Direkt, Alfa, Decis, Rogor, Zagor, Vantex, Rotor,Ritam i dr.

Štetnici trešnje i višnje

Trešnjina muha
Muhe se lako mogu uočiti postavljanjem žutih ljepljivih ploča pa se kod jačeg napada odmah mogu suzbijati insekticidima kao Decis,Rogor, Dipterex, Chromgor, Fastac,Vertimec, Kraft i dr.
Kod izbora sredstva paziti na karencu.

Štetnici vinove loze

Groždani moljci
Let i parenje moljaca mogu se pratiti ljepljivim zamkama (žute ploče) ili feromonima,te pravovremeno suzbijati od pojave prvih gusjenica na cvatovima (kada je napadnuto više od 10% cvjetova, tj.2-5% grozdova!). Suzbijanje se obavlja ekološki povoljnim Bt pripravcima (Biobit, Baturad), kao i kemijskim pripravcima; Laser,Success, Boxer,Insegar, Nomolt, Cascade, Decis, Basudin, Reldan,Karate i dr.

Lozine grinje šiškarice
Suzbijaju se zimskim tretmanom uljani organo-fosfornim insekticidima, a u vegetaciji akaricidima (Nissorun, Apollo, Ortus,Nomolt, Cascade, Demitan, i dr.). Na smanjenje populacije ovih štetnika značajno utječu svi sumporni fungicidi (najbolje S u prahu).

HERBICIDI U VOĆARSTVU

Jezgričavo voće (jabuke i kruške)
Herbicidi na osnovi djelatnih tvari: cikloksidim (trgovačkog naziva: Focus ultra EC);diklobenil (Casoron G); dikvat(Reglon forte SL, Fortelon SL); fluroksipir (Starane250 EC,Patrol EC, Tomigan 250 EC, Comet 250 EC), glifosat (Cidokor SL, HerbocorSL, Glyphogan 480 SL, Herkules 480 SL,Dominator SL), glufosinat (Basta 15 SL);napropamid(Devrinol 45 FL, Razza SC, Devil SC); oksifluorfen (Goal EC,Galigan
240 EC, Verton EC, Gallus EC); parakvat (GramoxoneSL); glifosat+terbutilazin.

Koštićavo voće
Herbicidi na osnovi djelatnih tvari: cikloksidim (Focus ultra EC); diklobenil (CasoronG); dikvat (Reglon forte SL, Fortelon SL); glifosat (Cidokor SL, Herbocor SL,Glyphogan 480 SL,Herkules 480 SL, Dominator SL), glufosinat (Basta 15 SL);napropamid (Devrinol 45FL, Razza SC, Devil SC);oksifluorfen (Goal EC, Galigan 240 EC, Verton EC, Gallus EC); parakvat (Gramoxone SL).

Vinova loza
Herbicidi na osnovi djelatnih tvari: cikloksidim (Focus ultra EC); diklobenil (CasoronG); dikvat (Reglon forte SL, Fortelon SL); flazasulfuron (Chikara 25 WG);flumioksazin (Pledge 50WP); glifosat (Cidokor SL, Herbocor SL, Glyphogan 480 SL,Herkules 480 SL,Dominator SL), glufosinat (Basta 15 SL);napropamid (Devrinol 45 FL, Razza SC,Devil SC);oksifluorfen (Goal EC, Galigan 240 EC, Verton EC, Gallus EC); parakvat(Gramoxone SL);glifosat+diuron;glifosat+terbutilazin.